Będziemy państwu wdzięczni za współpracę w  przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości Pokój w Willi wynajmowany jest na doby, Doba hotelowa trwa od godz.15.00 do  godz.11.00 dnia następnego Willa ma obowiązek meldunkowy każdego  gościa. Uprasza się gości o okazywanie  dowodu  stwierdzającego tożsamość Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i jest pomniejszona o kwotę wpłaconego  zadatku. Ze względu na to, że doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00 życzenie przedłużenia  pobytu prosimy zgłaszać do godz.9.00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących  możliwości Mamy obowiązek zapewnić: o Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa o Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu o Sprzątanie pokoju na życzenie Gościa Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godz.20.00 Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił  należną za pobyt opłatę Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość hotelowy W Willi obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu  należącego do gościa, parking przy obiekcie jest nie strzeżony Odpowiedzialność z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia majątku Willi Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Opłata za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 100 zł. Recepcja wydaje tylko jeden klucz do pokoju, przy którym znajduje się klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi po godzinie 18.00. -Za zagubienie klucza opłata wynosi 50zł.-Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Willi lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócić spokojny pobyt Gości, Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym  będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. Willa ma prawo wyprosić gościa, który zachowuje się nieakceptowalnie, rażąco  narusza regulamin, lub pali tytoń w pokoju. W takim przypadku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
Regulamin
znajdŸ nas na f